AMIvisie

AMIvisie is het collegiaal samenwerkingsverband van de begeleidingskundigen Marije Visscher, Ad Bolhuis en mijzelf. Samen met jou kunnen we afstemmen wie van ons drieën het best past bij jouw vraag. AMIvisie staat voor kwaliteit, die we bewaken door gezamenlijke deskundigheidsbevordering en intervisie. Onze samenwerking heeft een meerwaarde door het bewust gebruik maken van onze verschillen, onze kwaliteiten, inzichten en mogelijkheden. Dit samenwerken is leerzaam, voedend en inspirerend. Het geheel is zo meer dan de som der delen. 

Link AMIvisie (onder constructie)

Coaches voor medici

Coaches voor medici is het grootste - onafhankelijke - netwerk van coaches binnen de medische sector. Het is een netwerk van artsen en gedragswetenschappers met een gecertificeerde coachingsopleiding, allen werkzaam in de medische sector. Voortgekomen uit de Vereniging van NHG supervisoren en coaches, is Coaches voor medici een netwerk van enthousiaste begeleidingskundigen dat staat voor kwaliteit. Ik ben blij deel uit te maken van deze inspirerende, lerende en hoogwaardige groep professionals.

Coaches voor medici heeft een gedragscode. Deze is hier in te zien. Hier houd ik mij aan.