Waar

Mijn huis staat in Amsterdam. Ik werk regelmatig in Rotterdam, Noord-Holland en de provincie Utrecht. Ik ben in overleg ook beschikbaar in andere delen van het land. 
We ontmoeten elkaar:

  • ​bij jou of jullie, op het werk of thuis
  • in mijn coachingsruimte aan de Feike de Boerlaan
  • voor wandelcoaching, ergens buiten
  • op een andere, samen te bepalen, locatie

Wanneer

Ik ben in principe beschikbaar op diverse momenten zowel overdag, als ‘s avonds en soms ook in het weekend. Samen kijken we wat passend is qua aantal, frequentie en duur van de afspraken. 

Wat het kost

Mijn basisuurtarief varieert met jouw bestedingsruimte. Als richting hanteer ik de inkomensschijven:
Bruto jaarinkomen boven de 55.000: 110 euro per uur
Bruto jaarinkomen 20.000-55.000: 65 euro per uur 
Bruto jaarinkomen tot 20.000 euro: 40 euro per uur

Voorbereidingstijd, reistijd en reiskosten gaan in redelijkheid en overleg.
Voor een deel van mijn werk moet ik BTW berekenen.

Accreditatie

Via Coaches voor Medici zijn mijn supervisie, intervisie en coaching geaccrediteerd. Voor huisartsen telt elk contactuur als een nascholingspunt. Bij groepen (van meer dan 2 personen, meerdere keren per jaar bijeenkomend) gelden deze punten als intercollegiale toetspunten. 

Voor andere beroepen zijn nascholingspunten soms mogelijk.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden.