Training


Training is de praktische manier om heel gericht speciale kennis- en vaardigheden te vergroten. Leren, dat doen we overal, gericht en ongericht. Training is onderdeel van dit levenslang leren. Mijn trainingen focussen op de gebieden communicatie, samenwerken en professionaliteit. 

Training draait expliciet niet om het statisch overbrengen van kennis. We werken met verschillende methodieken, reflectie en bewustwording. Training is “op maat”, vanuit voorafgestelde doelen en aansluitend bij niveau en ontwikkelingsbehoefte. Training sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Het geleerde kan direct weer worden gebruikt. Ik zie het als een uitdaging deelnemers aan te reiken waar ze behoefte aan hebben, en ben tevreden als mensen met nieuwe zin en energie weer verder gaan.

Deelnemers typeren mij en mijn trainingen als interactief, inspirerend, praktisch, helder en enthousiasmerend.

Zowel voor een enkele training (van een uur, een dagdeel, of twee dagen) als voor een serie trainingen ben ik inzetbaar. Zo nodig zorg ik voor co-trainers.

Vraag je je af of ik de trainer ben die je zoekt?  Meer informatie over 1 van de genoemde trainingen? Specifieke wensen? Klik  hier voor meer informatie of vrijblijvend kennismaken.

INSPIRATIE   COMMUNICATIE   VAARDIG   PROFESSIONEEL   ZIN   SAMENWERKING   KWALITEIT