Intervisie


Wat is intervisie?

Intervisie is reflecterend leren van werkervaringen in een vaste groep collega’s; Intervisie biedt de mogelijkheid werkervaringen te delen en onderzoeken. Ervaring die "haken" worden met behulp van intervisie methodiek behandeld. Hierdoor wordt geleerd en het professioneel functioneren verbeterd. Daarnaast biedt een intervisiegroep steun en kader voor de medische professional.

Begeleide intervisie

De ervaring leert dat begeleide groepen meestal meer opleveren. Begeleiding geeft structuur en diepgang. Voor beginnende groepen is begeleiding van meerwaarde om de intervisiemethodiek eigen te maken. Begeleiding voor bestaande groepen kan als een frisse wind of verandering van koers ingezet worden. Begeleiding kan tijdelijk, bijvoorbeeld voor 3 of 6 bijeenkomsten. Sommige groepen kiezen voor continue begeleiding.

Inhoud

Bij intervisie zorgen de ingebrachte ervaringen en de vraag van de inbrenger voor de inhoud. Voorbeelden van thema’s die in intervisie vaak aan bod komen zijn: indrukwekkende casuistiek, werkdruk, samenwerking, feedback, grenzen, omgaan met emoties, eisen, agressie, fouten, klachten, terminale zorg

Werkwijze

De groep bespreekt met behulp van een intervisiemethode de inbreng van een groepslid. De groep helpt de inbrenger een antwoord te zoeken op diens vraag of probleem. De groep is zowel steunend en veilig als onderzoekend, spiegelend en soms confronterend.  Afhankelijk van voorkeuren en inhoud worden per bijeenkomst 1 of 2 inbrengen behandeld. Er kan gewerkt worden met steeds dezelfde of met wisselende intervisiemethodes.

Doelgroep en groepsgrootte

Intervisie is voor alle professionals in de gezondheidszorg geschikt.
In 1 groep zitten meestal 5-8 professionals met hetzelfde beroep.
Soms wordt bewust gekozen voor een gemengde groep. In een gemengde groep betreft het dan vaak een gemeenschappelijk werkveld zoals bijvoorbeeld de palliatieve zorg.

Niveau

Voor intervisie is enig reflectievermogen nodig. Dit vermogen kan ook tijdens de begeleide intervisie (verder) ontwikkeld worden. Eerdere ervaring met intervisie is niet noodzakelijk, (recente) werkervaring wel.

Doel en effect

Het doel van intervisie is het goed en prettig professioneel functioneren. Intervisie geeft inzicht in eigen handelen en sterktes en zwaktes. Intervisie biedt extra mogelijkheid te leren van ervaringen. Veel professionals ervaren de intervisie(groep) als steun. Intervisie kan een positieve invloed hebben op balans, energie en werkplezier.

Duur en planning

Een intervisie bijeenkomst duurt 2 tot 2,5 uur.
De meeste intervisiegroepen komen 1x per 1-2 maanden bij elkaar. Sommige groepen verdiepen de intervisie met af en toe een (hei)dag of weekend samen.

Studiebelasting en studiemateriaal

Soms wordt met elkaar afgesproken tussen de bijeenkomsten te schrijven. De eigen reflectie en ervaring geldt als studiemateriaal.

 

Meer lezen over intervisie