Supervisie
 

Wat is supervisie?

Supervisie zoals het hier bedoeld wordt, is een leermethode gericht op het professioneel functioneren. Het is een beproefde methode in diverse mens-beroepen. Het gaat uit van ervaringen in de dagelijkse beroepspraktijk en wat daarin “wringt”. Supervisie biedt de mogelijkheid deze ervaringen onder de loep te nemen, via reflectie en analyse tot inzichten te komen en gedrag indien gewenst te veranderen.

Het werk als professional in de gezondheidszorg vraagt over het algemeen veel van mensen. Een supervisietraject kan je zien als zorgen voor jezelf, als “APK” en “tuning” voor jou als professional. Gun jezelf een dergelijk traject 1x per 5-10 jaar. Dit zal bijdragen aan het plezierig en optimaal aan het werk zijn en blijven.

Inhoud

In supervisie werken we met thema’s die voor deelnemers spelen. Veel voorkomende thema’s zijn: balans werk-privé, distantie-nabijheid, fouten maken en onzekerheid, omgaan met “lastige” patiënten, grenzen, samenwerken en feedback, wat voor professional wil ik zijn, omgaan emoties, ethische dilemma’s.

Werkwijze

De kracht van supervisie zit in de structuur, de methodiek en de gedegen begeleiding door een professionele supervisor. De leercirkel van Kolb vormt de basis van de methode.

Doelgroep en groepsgrootte

Artsen (i.o.), verpleegkundigen, verloskundigen
Supervisie kan individueel of in een groep van 2-4 collega’s gevolgd worden. Bij groepssupervisie zijn deelnemers over het algemeen uit hetzelfde beroep en juist niet uit dezelfde praktijk afkomstig.

Niveau

Voor supervisie is reflectievermogen een basisvaardigheid. Deze vaardigheid kan door supervisie ook worden aangeleerd of vergroot. Een HBO/WO denkvermogen is noodzakelijk. Ervaring met supervisie is niet noodzakelijk, praktijkervaring wel.

Doel en effect

Algemene supervisie doelstelling is verbetering van het professioneel functioneren in brede zin. Als deelnemer kies je zelf thema’s en formuleert eigen leer- en ontwikkelingsdoelen. Supervisie vergroot het inzicht in je eigen functioneren en leidt altijd naar aanwijsbare verbeteringen in de praktijk.
Supervisie helpt het denken, voelen en handelen meer met elkaar te integreren.
Vaak is er ook verbetering in de balans tussen jou als persoon, jou als professional, jouw omgeving en wat er van jou gevraagd wordt.

Duur en planning

Individuele supervisie: 8-10 bijeenkomsten van 1 uur
Groepssupervisie: 12-15 bijeenkomsten van 2 uur
Idealiter zit er steeds 2-3 weken tussen de bijeenkomsten.

Studiebelasting en studiemateriaal

Over het algemeen wordt met elkaar afgesproken tussen de bijeenkomsten te schrijven. De eigen reflectie en ervaring geldt als studiemateriaal.