Transactionele analyse


Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. Het is een methode die goed bruikbaar is voor het analyseren van interacties tussen personen welke vaak volgens vaste patronen verloopt (transacties). Met behulp van TA is het mogelijk om hier verandering in aan te brengen. TA is erg bruikbaar als je jezelf en de ander beter wilt begrijpen en communicatie wilt verbeteren. 

Het basismodel gaat uit van zijn de drie posities van waaruit we kunnen reageren.

TA stelt dat we de keus hebben uit verschillende soorten gedrag. Elk gedrag heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de interactie met anderen kunnen we altijd kiezen vanuit welke positie we reageren. Je keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie en de relatie. Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Wat jij doet en zegt triggert ook iets bij je gesprekspartner die vervolgens ook weer reageert vanuit één van de posities. Hoe je dat doet heeft vaak met je historie te maken. Deze bepaalt hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Zo kom je bij herhaling in hetzelfde soort patroon en in hetzelfde soort (rot)gevoel terecht. TA gaat er van uit dat dit veranderbaar is. Als je dit model en je eigen gedrag leert herkennen, kan je ook bewust voor iets anders kiezen. Dan kan de communicatie effectiever worden en de omgang met jezelf en anderen verbeteren.

TA omvat nog veel meer dan dit.
Mijn ervaring is dat TA nuttige, bruikbare en begrijpelijke methodiek biedt bij diverse coach- en begeleidingstrajecten.

Meer lezen:
Dit ben ik! worden wie je bent met transactionele analyse, Lieuwe Koopmans, 2012
TA academie
NVTA